Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, लाहान, सिराहा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, लाहान, सिराहा

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 प्रेम प्रसाद देवकोटा प्रेम प्रसाद देवकोटा कार्यालय प्रमुख 9852833266
aaolahan@gmail.com
2 गणेश चन्द्र मिश्र गणेश चन्द्र मिश्र शाखा अधिकृत 9852831077
3 टुक्ती शेर्पा टुक्ती शेर्पा शाखा अधिकृत नागरिकता शाखा 9851076650
4 शशी कुमार चौधरी शशी कुमार चौधरी नायब सुब्बा स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा 9814774872
shashikumar.chaudhary99@gmail.com
5 सुरेश  कुमार बराल सुरेश कुमार बराल नायब सुब्बा राहदानी, नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9863351559
sureshbaral666@gmail.com
6 कुमार बहादुर राई कुमार बहादुर राई नायब सुब्बा राहदानी, नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9862945837
7 रमेश गदाल रमेश गदाल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9852821385
8 राम प्रसाद महतो राम प्रसाद महतो कम्प्युटर अपरेटर राहदानी, नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9863329676
rplahan@gmail.com
9 सैनी साह सैनी साह खरिदार राहदानी, नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा 9807337933
shahnirendra@gmail.com