Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, लाहान, सिराहा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, लाहान, सिराहा

  • ईलाका प्रशासन कार्यालय लहानकाे कार्यालय भवन

  • कार्यालय प्रमुख प्रेम प्रसाद देवकोटा र शाखा अधिकृत गणेश चन्द्र मिश्र सरको स्वागत तथा कार्यालय प्रमुख डा‍.कृष्णबहादुर घिमिरे सरको विदाईको झलकहरु

  • कार्यालय प्रमुख प्रेम प्रसाद देवकोटा र शाखा अधिकृत गणेश चन्द्र मिश्र सरको स्वागत तथा कार्यालय प्रमुख डा‍.कृष्णबहादुर घिमिरे सरको विदाईको झलकहरु

  • कार्यालय प्रमुख प्रेम प्रसाद देवकोटा र शाखा अधिकृत गणेश चन्द्र मिश्र सरको स्वागत तथा कार्यालय प्रमुख डा‍.कृष्णबहादुर घिमिरे सरको विदाईको झलकहरु

  • कार्यालय प्रमुख प्रेम प्रसाद देवकोटा र शाखा अधिकृत गणेश चन्द्र मिश्र सरको स्वागत तथा कार्यालय प्रमुख डा‍.कृष्णबहादुर घिमिरे सरको विदाईको झलकहरु

प्रेम प्रसाद देवकोटा
प्रेम प्रसाद देवकोटा

कार्यालय प्रमुख

गणेश चन्द्र मिश्र
गणेश चन्द्र मिश्र

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9852831077

टुक्ती शेर्पा
टुक्ती शेर्पा

शाखा अधिकृत