Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, लाहान, सिराहा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 कमल राज भण्डारी कमल राज भण्डारी उप सचिव 9852833266
2 रविन्द्न कुमार महत रविन्द्न कुमार महत शाखा अधिकृत 9852832615
3 सुरेश बराल नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9863351559
sureshbaral666@gmail.com
4 शशी कुमार चौधरी नायब सुब्बा नागरिकता शाखा
shashikumar.chaudhary99@gmail.com
5 लोकेन्द कुमार शाही खरिदार खार्फुनाथ गाउँपालिका-५ हुमलाखार्फुनाथ गाउँपालिका -5, हुम्ला नागरिकता शाखा 9864656219
lokendrakumarshahi55@gmail.com