Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, लाहान, सिराहा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, लाहान, सिराहा

गणेश चन्द्र मिश्र

  • गणेश चन्द्र मिश्र

गणेश चन्द्र मिश्र


गणेश चन्द्र मिश्र
शाखा अधिकृत

पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9852831077
ठेगाना 7,
बहाल मिति २०७७ आश्विन २८