Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, लाहान, सिराहा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सुरेश बराल


सुरेश बराल


सुरेश बराल
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल sureshbaral666@gmail.com
सम्पर्क 9863351559
बहाल मिति २०७६ असार २२