Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, लाहान, सिराहा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

लोकेन्द कुमार शाही


लोकेन्द कुमार शाही


लोकेन्द कुमार शाही
खरिदार

शाखा नागरिकता शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल lokendrakumarshahi55@gmail.com
सम्पर्क 9864656219
ठेगाना खार्फुनाथ गाउँपालिका-५ हुमलाखार्फुनाथ गाउँपालिका -5, हुम्ला
बहाल मिति २०७६ असार ३१